กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลเวียงคุก จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 7 กับ 21 กรกฎาคม 2566 และวันที่ 4 กับ 11 สิงหาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาจิตใจผู้สูงอายุ เสริมทักษะในการดูแลสุขภาพร่างกายของผู้สูงอายุ 

 

ทั้งนี้ได้จัดกิจกรรมการละเล่นเสริมทักษะและการให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ และศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุ ณ เทศบาลตำบลหนองสองห้อง

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ข้อมูลหน่วยงาน