สามารถยื่นหนังสือได้ด้วยตนเองหรือมอบหมายให้ผู้อื่นยื่นแทนได้ หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง ( 17 - 23 กันยายน 2566)
หรือภายใน 7 วันหลังวันเลือกตั้ง (24 กันยายน - 1 ตุลาคม 2566)

ตามแบบฟอร์ม หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. 1/8)

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ข้อมูลหน่วยงาน