ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย รับสมัครคนพิการเข้ารับการฝึกอาชีพ 3 หลักสูตร ตั้งแต่วันนี้ถึงสิ้นเดือนกันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น. ดังนี้
 
1. หลักสูตรช่างตัดเย็บเสื้อผ้าและการใช้จักรอุตสาหกรรม (1,200 ชม.)
2. หลักสูตรช่างเสริมสวยและตัดผมชาย(1,200 ชม.)
3. หลักสูตรช่างซ่อมรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์ขนาดเล็ก (1,200 ชม.)
 
หลักฐานที่ใช้ในการรับสมัคร
1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. ทะเบียนบ้าน
3. บัตรประจำตัวคนพิการ
4. ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลรัฐ
5. ใบแสดงผลการเรียน (ถ้ามี)
6. รูปถ่าย 2 นิ้ว
7. รูปถ่ายเต็มตัวเห็นสภาพความพิการ
 
สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย (042-495022) หรือแสกน QR Code สมัครออนไลน์
 
 
 
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ข้อมูลหน่วยงาน