วันที่ 2 ตุลาคม 2566 เทศบาลตำบลเวียงคุก ร่วมกับ วัดเทพพลประดิษฐาราม วัดยอดแก้ว และภาคีเครือข่ายได้แก่ โรงเรียนบ้านเวียงคุก โรงเรียนครุราษฎร์รังสรรค์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงคุก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงคุก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเวียงคุก สถานีตำรวจภูธรเวียงคุก กำนันตำบลเวียงคุก และผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ ได้ทำพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570) ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงคุก

 

อาจเป็นรูปภาพของ 11 คน และ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, วัด, โรงพยาบาล และ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ, โรงพยาบาล และ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 6 คน และ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 4 คน และ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 6 คน และ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และ ข้อความ

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ข้อมูลหน่วยงาน