กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


นางสาวพรรณิภา นาคโคตร

ผู้อำนวยการ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ


นางสาววิรังสณา  ปั้นจั่น 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นางปราณปรียา สักภู่

นักประชาสัมพันธ์นางสุดารัตน์ โพธิดอกไม้

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน


นายกิติชัย ผิวเหลือง

พนง.ขับรถยนต์

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ข้อมูลหน่วยงาน