คณะผู้บริหาร


นายเทิดพงษ์ มั่นคง

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงคุก

หมายเลขโทรศัพท์ 095-649-5363


นายประยงค์ ผลาศักดิ์

ตำแหน่ง  รองนายกเทศมนตรี

หมายเลขโทรศัพท์ 089-3710-0451


 นายชาญชัย พระสว่าง

ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรี

หมายเลขโทรศัพท์ 093-328-0716


นางลำพูน จันทะเสน

ตำแหน่ง เลขานุการนายกเทศมนตรี

หมายเลขโทรศัพท์ 080-402-7209


นายณรงค์ คำภาจันทร์

ตำแหน่ง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

หมายเลขโทรศัพท์ 095-649-5363

สมาชิกสภาเทศบาลนางสุกัลยา ปัชชามาตย์

ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงคุก


นายสุริยา กามาพร

รองประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงคุก

นางกัลยารัตน์ หาญธรรมธีรวัช 

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลเวียงคุกนางสายใจ ทะแพงพันธ์

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงคุก เขต 1


นางสาวเกศรินทร์ ทินาทิน

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงคุก เขต 1


นางธนัฎฐา กุลณาวรรณ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงคุก เขต 1นายสวิน ปวกหาร

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงคุก เขต 1


นายสุภาพ โคธิเสน

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงคุก เขต 1นายสุขสวัสดิ์ ปัชชามาตย์

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงคุก เขต 2


 นายเสนีย์ สุทวิ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงคุก เขต 2


 นางสังวาล แข็งแรง

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงคุก เขต 2 นางธนาภรณ์ น้อยเจริญ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงคุก เขต 2


นายนิรันดร์ โคธิเสน

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงคุก เขต 2

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน

ข้อมูลหน่วยงาน

ข้อมูลสถิติการให้บริการ

610564
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
223
507
5348
601251
223
27239
610564

Your IP: 44.210.237.158
2022-10-01 11:37