คณะผู้บริหาร


นายเทิดพงษ์ มั่นคง

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงคุก

หมายเลขโทรศัพท์ 095-649-5363

นายประยงค์ ผลาศักดิ์

ตำแหน่ง  รองนายกเทศมนตรี

หมายเลขโทรศัพท์ 089-3710-0451

 นายชาญชัย พระสว่าง

ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรี

หมายเลขโทรศัพท์ 093-328-0716

นายลำพูน จันทะเสน

ตำแหน่ง เรขานุการนายกเทศมนตรี

หมายเลขโทรศัพท์ 080-402-7209

นายณรงค์ คำภาจันทร์

ตำแหน่ง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

หมายเลขโทรศัพท์ 095-649-5363

สมาชิกสภาเทศบาลนางสุกัลยา ปัชชามาตย์

ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงคุก


นายสุริยา กามาพร

รองประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงคุก

นางกัลยารัตน์ หาญธรรมธีรวัช 

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลเวียงคุกนางสายใจ ทะแพงพันธ์

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงคุก เขต 1


นางสาวเกศรินทร์ ทินาทิน

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงคุก เขต 1


นางธนัฎฐา กุลณาวรรณ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงคุก เขต 1นายสวิน ปวกหาร

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงคุก เขต 1


นายสุภาพ โคธิเสน

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงคุก เขต 1นายสุขสวัสดิ์ ปัชชามาตย์

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงคุก เขต 2


 นายเสนีย์ สุทวิ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงคุก เขต 2


 นางสังวาล แข็งแรง

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงคุก เขต 2 นางธนาภรณ์ น้อยเจริญ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงคุก เขต 2


นายนิรันดร์ โคธิเสน

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงคุก เขต 2

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน

ข้อมูลหน่วยงาน

ข้อมูลสถิติการให้บริการ

280217
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
292
628
3897
272096
4373
13627
280217

Your IP: 3.234.245.72
2021-05-08 16:31