โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงคุก


นายวรรธนศักดิ์ พรมรัตน์

ผู้อำนวยการสถานศึกษา


นายกัมปนาท  สรสิทธิ์

ตำแหน่ง  ครู วิทยฐานะ คูรชำนาญการ


 นางสาวกัญจนพร ทุ่งคำ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ คูรชำนาญการ


นางสาวพรยมล เวียงอินทร์

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยนางสาวสายฝน วรคันธ์

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย


นางรัชดาพร ภูมิลา

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย


นางสาวจุรีรัตน์ ทิมชม

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย


นางรัชนี ยศแก้ว

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย


นางสาวศิริประภา สวัสดี

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย


นางสาวธีราพร สุนเสน

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย


นางสาวรัตน์ดา บุดสีทัด

ตำแหน่ง แม่บ้าน


นายณัฐพงศ์ ปัชชามาตย์

ตำแหน่ง นักการภารโรง

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ข้อมูลหน่วยงาน