รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ เกษตำรหรือกลุ่มบุคคลผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดโครงการ/หลักเกณฑ์เพิ่มเติมและลงทะเบียนยื่นขอความช่วยเหลือผ่านเว็บไซต์ http://www.labai.or.th หรือ สามารถยื่นเรื่องผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองคาย ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองหนองคาย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดหนองคายและพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีกำหนดเริ่มให้บริการ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ ณ ศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดหนองคาย ชั้น ๒

ด้วย สภาเทศบาลตำบลเวียงคุก ขอเรียนเชิญชวน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงคุก กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไปที่มีความประสงค์สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมและการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (วาระที่ ๑ เพื่อรับหลักงานแห่งร่างเทศบัญญัติ) ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงคุก สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในวันศุกร์ ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงคุก อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

มีลักษณะเป็นหนองนํ้าขนาดใหญ่ มีดอกบัวบานสีแดงอมชมพูปกคลุมพื้นที่กว่า 2 พันไร่ ตั้งอยู่บ้านไผ่สีทอง หมู่ที่ 6 ต.เวียงคุก อ.เมือง จ.หนองคาย

ข้อมูลสถิติการให้บริการ

187476
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
18
149
1744
182323
5624
14766
187476

Your IP: 3.235.107.209
2020-08-14 00:49