๑. บทความเรื่อง สนามฟุตซอล แต่เล่นไม่ได้     

๒. บทความเรื่อง ถึงทางตัน

๓. บทความเรื่อง ไม่จ่าย แต่อยากรู้                   

๔. บทความเรื่อง ไม่ใช่ลูก แต่ไปด้วยทุกที่

๕. บทความเรื่อง ต้องปิดตลอดไปหรือไม่

 

ตามกฏกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อลดภาระและบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อผู้ประกอบกิจการตามกฏหมายว่าด้วยการสาธารณสุขที่ได้รับผลจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ดังนี้

ด้วย สภาเทศบาลตำบลเวียงคุก ขอเรียนเชิญชวน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงคุก กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไปที่มีความประสงค์สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงคุก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในวันจันทร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน  ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงคุก อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย....

ในวันเสาร์ ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงหมู่ที่ ๑ บ้านนาเหล่า ตำบลเวียงคุก อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย โดยภายในงานมีกิจกรรมดังนี้
๑. กิจกรรมการประกวดกระทงใหญ่
๒. กิจกรรมการประกวดนางนพมาศทั้ง ๘ ชุมชน
๓. กิจกรรมส่งเสริมศิลปะการแสดงร้อง เล่น เต้น รำ จำนวน ๕ การแสดง

ข้อมูลสถิติการให้บริการ

224821
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
300
341
2519
220622
1997
8542
224821

Your IP: 35.153.39.7
2020-12-05 22:59