สืบเนื่องจากขณะนี้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในทุกทวีปท่ั่วโลกและมีผู้ติิดเชื้อในประเทศไทยจำนวนเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับมติการประชุมของกำนันผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาลตำบลเวียงคุก หารือแนวทางการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบงดการจัดงานประเพณ๊สงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๔ 

เทศบาลตำบลเวียงคุก ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้เข้าำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเวียงคุก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ระบบ ITA ๒๐๒๑)

ในระหว่างวันที่ ๑ เมษายน - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในระหว่างวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ (ในวันและเวลาราชการ) ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงคุก

เกี่ยวกับหน่วยงาน

ข้อมูลหน่วยงาน

ข้อมูลสถิติการให้บริการ

280184
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
259
628
3864
272096
4340
13627
280184

Your IP: 3.234.245.72
2021-05-08 16:06