โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบการ (ฝ้าเพดาน ปูพื้นด้านหน้าอาคาร และหลังคาอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาล บ้านเวียงแก้ว)

ด้วย สภาเทศบาลตำบลเวียงคุก ขอเชิญชวน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงคุก กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป ที่มีความประสงค์สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุม และการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (วาระที่สอง ขั้นพิจารณาร่างเทศบัญญัติ และวาระที่สาม ขั้นลงมติ) ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงคุก สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ ในวันศุกร์ ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๖๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หอประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงคุก อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในเขตเทศบาลตำบลเวียงคุก หมู่ ๑,๒,๕,๗ จำนวน ๖ ช่วง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๖,๔๑๖ ตารางเมตร

 

เกี่ยวกับหน่วยงาน

ข้อมูลหน่วยงาน

ข้อมูลสถิติการให้บริการ

354700
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
383
483
3631
347160
13437
17640
354700

Your IP: 3.238.95.208
2021-09-25 18:36