เรื่อง หลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ๓ ปี ประกอบการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงคุกและนายกเทศมนตรี อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...

ของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลเวียงคุก อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...

สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลเวียงคุก เพื่อให้การนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เทศบาลตำบลเวียงคุก จึงประกาศห้ามมิให้ผู้สมัครฯ ผู้ใดติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใดๆ ในที่สาธารณะโดยได้รับอนุญาต อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาล เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยจัดให้มีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ซึ่งเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ ๘ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมเทศบาลตำบลเวียงคุก อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...

ข้อมูลสถิติการให้บริการ

251584
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
141
192
141
249459
11246
9592
251584

Your IP: 3.232.129.123
2021-02-28 17:24